Kirker uden billede
Kort til kilder

Søby


Se sognets placering på Google mapsSøby sogn var forhen en del af Bregninge sogn, men ved kongelig reskr. af 13. november 1744 tillodes det beboerne at opføre en kirke i hvilken der ifølge kongelig reskr. af 15. september 1745 skulle holdes gudstjeneste som i en anden annekskirke.Kirken blev indviet 1746.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1745
Folketællinger
Gravsteder
Ærø lægedistrikt
Ølandene lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
SøbyÆrøSvendborg