Kirker uden billede
Kort til kilder

Seem


Se sognets placering på Google mapsSeem var et selvstændigt sognekald, indtil det ved åb. brev af27. april 1632 bestemtes, at kapellanerne til Ribe Skt. Katharinæ kirke og Ribe Domkirke begge skulle være kompastorer til Seem.Ved kongelig reskr. af 12. august 1803 nedlagdes ved vakance, der indtraf 3. januar 1806, det førstnævnte af disse embeder, og kapellanerne ved Domkirken blev derefter enepræst i Seem. Kontraministerialbogen indeholder 1866-85 ministerialia ang. en del beboere i det senere Obbekær sogn

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1721
Folketællinger
Ribe lægedistrikt
Ribe lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
ObbekærRibeRibe
Ribe - Domkirkens Landsogn Øster VedstedRibeRibe
Ribe - Domsogn og LandsognRibeRibe
Ribe - Sankt KatrineRibeRibe
SeemRibeRibe