Kirker uden billede
Kort til kilder

Skamstrup


Se sognets placering på Google mapsPræstegård brændte 24. marts 1736 og 17. juni 1775.Af Skamstrup sogn udskiltes i slutningen af det 17. årh. Frydendal sogn.Efter kongelig reskr. af 10. oktober 1794 skulle Overdrevsgård og de på dens grund opførte huse, som med urette var komne under Mørke sogn, falde tilbage til Skamstrup sogn.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1720
Folketællinger
Gravsteder
Holbæk lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
FrydendalTuseHolbæk
JyderupTuseHolbæk
MørkøvTuseHolbæk
SkamstrupTuseHolbæk