Kirker uden billede
Kort til kilder

Skovlænge


Se sognets placering på Google mapsHovedsognet Søllesteds præstegård siges 1664 at være afbrændt »udi forleden fejdetid«, og da Skovlænge var blevet Hovedsognet, brændte præstegård 4. juli 1768.Ved åb. brev af 17. april 1688 bestemtes, at Torpe by ved indtrædende vakance i Skovlunde sogn måtte henlægges fra dette til Avnede sogn, hvis kirke bymændene i øvrigt straks måtte søge, men først ved åb. brev af 11. juni 1692 blev henlæggelsen endelig fuldbyrdet.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1659
Folketællinger
Gravsteder
Nakskov lægedistrikt
Vestlolland lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
HalstedLolland NørreMaribo
VesterborgLolland NørreMaribo
AvnedeLolland SønderMaribo
GurrebyLolland SønderMaribo
RydeLolland SønderMaribo
SkovlængeLolland SønderMaribo
SøllestedLolland SønderMaribo