Terndrup


Folkekirken
Kirkebøger fra: 2010
Tidligere perioder se:
Lyngby
Gravsteder

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
BælumHellumÅlborg
LyngbyHellumÅlborg
SiemHellumÅlborg
Store BrøndumHellumÅlborg
TerndrupHellumÅlborg