Kirker uden billede
Kort til kilder

Tvilum


Se sognets placering på Google mapsOm Hovedsognet Skorups præstegård siges i åb. brev af 19. januar 1657, at den tvende gange i en kort tid er afbrændt. Den brændte atter 18. maj 1702.Ved kongelig resolution af 22. april 1873 pålagdes det præsten at holde regelmæssig gudstjeneste i Voel skole, eller det kapel, som der måtte blive opført, og i 1876 byggedes i Voel en kirke, fra hvilken tid der førtes særlige kirkebøger for Voel-Sminge kirkedistrikt, der dog først ved kongelig resolution af 23. november 1898 udskiltes som et særligt sogn med navnet Voel.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1684
Folketællinger
Gravsteder
Frijsenborg lægedistrikt
Silkeborg lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
GjernGjernSkanderborg
SkannerupGjernSkanderborg
SkorupGjernSkanderborg
TvilumGjernSkanderborg
SvostrupHidsViborg
GrønbækLysgårdViborg