Kirker uden billede
Kort til kilder

Viborg - Domsogn


Se sognets placering på Google mapsPræstegård brændte 25. juni 1726.Ved åbent brev af 13. april 1686 pålagdes det alle af Adelen og af gejstligheden i Viborg by at søge Domkirken, og ved anordn. af 21. januar 1724 bestemtes det, at også alle rangspersoner i byen skulle holde den for deres rette sognekirke. Ved kongelig reskr. af 20. august 1813 blev i henh. til kongelig resolution af 19. december 1809 hele Nørre-Sogns menighed henlagt til Domkirken, hvorunder stiftsamtmand og biskop, hvor de end boede, samt Landsoverrettens og Kathedralskolens hele personale altid skulle henhøre. 1814 henlagdes også militære m. fl. til Domkirkens sogn.Flere billeder af kirken

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1726
Folketællinger
Viborg lægedistrikt
Viborg lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
AsmildNørlyngViborg
Hald EgeNørlyngViborg
HoulkjærNørlyngViborg
TapdrupNørlyngViborg
Viborg - baptistNørlyngViborg
Viborg - DomsognNørlyngViborg
Viborg - FrikirkeNørlyngViborg
Viborg - Gråbrødre LandsognNørlyngViborg
Viborg - Sankt Kjeld - katolskNørlyngViborg
Viborg - SøndermarkNørlyngViborg
Viborg - SøndreNørlyngViborg
Viborg - TugthusNørlyngViborg
Viborg - VestervangNørlyngViborg
Viborg Internationale PinsekirkeNørlyngViborg