Kirker uden billede
Kort til kilder

Vivild


Se sognets placering på Google mapsPræstegård brændte 24. oktober 1709.Skønt Battrupholt Distrikt officielt både i gejstlig og verdslig henseende hørte til Vivild sogn, oplystes det 1858, at dets»Indlemmelse i Nimtofte sogn i kirkelig henseende allerede faktisk er iværksat«, og Kirke- og Undervisningsministeriet udtalte i skriv. af 4. Febr. s. å., at det derved burde have sit forblivende.Ved samme Ministeriums skrivelser af 15. august 1862, 10. februar og 24. oktober 1866 henlagdes Brunmose, Fjeldhagen og Hevring Mølle, alle i Vivild sogn, i kirkelig henseende henholdsvis til Marie Magdalene, Gesing og Estruplund sogne.

Folkekirken
Kirkebøger fra: 1692
Folketællinger
Ørsted lægedistrikt
Rougsø lægekreds

Evangelisk/Luthersk
Valgmenighed
Frikirke
Reformeret
Baptist
Methodist
Apostolsk/Nyapostolsk
Kristensamfundet
Mormoner
Katolsk
Ortodoks
Anglikansk
Mosaisk
SognHerredAmtKB
GjesingSønderhaldRanders
VivildSønderhaldRanders