Baggrunden for denne side.

Gennem 25 år har frivillige i hele landet indtastet folketællinger i kildeindtastningsprojektet - KIP.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem indtastere, korrekturlæsere, DIS-Danmark og de øvrige slægtsforskningsforeninger, forskere og arkiver. De indtastede folketællinger opbevares af Rigsarkivet i Dansk Demografisk Database - DDD, mens projektet ledes af kildeindtastningskomiteen - KIK, som har repræsentanter for alle projektets deltagere.

Lige fra starten har det været en grundlæggende forudsætning, at hele projektet var ikke-kommercielt. Hver gang en indtaster har afleveret en af de mere end 25.000 indtastninger, har han/hun modtaget en kvittering, hvoraf det tydeligt fremgår, at indtastningen er frit tilgængelig til ikke-kommercielle formål.

Klik her for at se et eksempel på disse kvitteringer.

Desværre har Rigsarkivet - RA - nu ensidigt besluttet, at man ikke længere vil overholde den indgåede aftale. Ifølge referat fra møde i KIK, efterår 2016, ønsker RA tværtimod at kunne forære dataene væk til kommercielle firmaer. Derved håber man, at få andre ting i bytte. Det fremgår ikke, hvad man forventer at få i bytte for de indtastninger, som man egentlig ikke har nogen ejendomsret til. For et år siden fik man i en lignende byttehandel med firmaet MyHeritage et indeks til folketællingen 1930. Ifølge referatet fra samme KIK-møde har man dog endnu ikke fundet ud af, hvad det skal bruges til.

Jeg har i flere omgange klaget til RA over dette meget klare brud på de indgåede aftaler. Disse klager blev afvist og jeg har derfor klaget videre til Kulturministeriet. Efter lang tid fandt man her ud af, at man ikke kunne behandle klagen. Man mente, at der var tale om en civilretslig aftale mellem indtasterne og RA, der udelukkende kunne behandles af en domstol. Dvs. hvis RA ikke vil overholde de indgåede aftaler med de frivillige indtastere, så henvises disse indtastere til at anlægge civil retssag mod RA. I betragtning af at der er tale om frivillige samt at projektet har kørt i 25 år, så mange indtastere derfor ikke længere er i live, er det en ret besynderlig holdning fra en offentlig myndighed.

Tidligere kunne indtastningerne købes på CD/DVD i form af csv-filer. Den sidste udgave kom i 2011. KIK har for flere år siden besluttet, at der istedet skulle gives mulighed for at downloade den type filer. Det er bare ikke sket.

På den baggrund har jeg besluttet, at oprette denne side. Ved at gøre dataene frit tilgængelige, håber jeg at kunne modvirke kommercialiseringen. Det er sværere at sælge noget, som andre steder kan fås gratis.