Søgning i indtastede folketællinger

På denne side kan man søge i danske folketællinger. Siden består af to forskellige dele. Øverst kan der søges i de FT, som er indtastet i det danske kildeindtastningsprojekt. Nederst kan der søges i de søgbare folketællinger, som My Heritage har lavet. De to projekter er meget forskellige og supplerer i en vis grad hinanden.

Kildeindtastningsprojektet startede i 1992 og det foregår ved at et stort antal frivillige indtaster folketællingerne manuelt. FT indtastes kildetro og mange er korrekturlæste. Det giver en høj grad af pålidelighed. Til gengæld er det ikke alle årgange, der er komplet søgbare. Lige nu er årgangene 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860 og 1880 komplette. I alle øvrige årgange er der større eller mindre mangler. My Heritage har aldrig oplyst noget præcist om den anvendte metode, men der er formentlig tale om en form for OCR. Fordelen er, at alle årgange 1835-1930 er komplette. Til gengæld er der kun tale om en slags indeks, der f.eks. slet ikke indeholder fødested og der er rigtigt mange, til dels alvorlige fejl.

Ved søgning i indtastningerne fra DDD vælges først en årgang og et amt. Derefter vises menuer for herred og amt samt søgefelter. Bemærk at der kun vises det, som rent faktisk er søgbart. Hvis et sogn mangler i menuen, så skyldes det altså at folketællingen for dette sogn og år ikke findes eller ikke er indtastet. Tilsvarende vises søgefeltet for fødested kun for de årgange, hvor folketællingen indeholder denne oplysning.

Menuerne med sogne og herreder viser altså, hvad der er indtastet og søgbart. Under søgefelterne er der en række ikoner. Et af dem viser et danmarkskort. Med klik på det vises et kort over amtet, hvis farver også viser hvilke sogne, der er søgbare. Blåt og grønt er søgbart, gult er under indtastning. Under ikonerne står der endelig, hvor mange personer, der er indtastet i amtet - sammenlignet med det officielle resultat af folketællingen.

Øverst til højre på siden er der en række ikoner. Med den første, regnet fra venstre, vises hvad, der er indtastet. Med ikon nummer to vises en oversigt over de officielle folketal dvs. resultaterne af de forskellige folketællinger. Med den tredje ikon har man endelig mulighed for at downloade indtastningerne som csv-filer, der f.eks. kan bruges i programmet KIP-browser.

Søgefelterne og menuerne med herred/sogn kan udfyldes og kombineres efter ønske. Dog kan man i sagens natur kun angive enten en alder (fra/til) eller et fødselsår. I alle søgefelter kan man som wildcard bruge understregen ( _ ) for et tegn og procenttegnet ( % ) for flere tegn.

Istedet for at bruge wildcards kan man imidlertid også sætte mærke i feltet "søg fonetisk" ud for Navn og/eller Fødested. I så fald søges der ikke efter selve søgebegrebet, men derimod efter dettes lydværdi. Der skelnes altså ikke mellem Jacob/Jakob, Chresten/Kristen eller Lauritz/Lars/Laurs. Der skelnes heller ikke mellem endelserne -sen og -datter. Ved søgning efter et fødesogn vil programmet endelig også finde de personer, der stadig bor i fødesognet, hvis der her står "Her i sognet" eller lignende.

Når de ønskede søgebegreber er indtastet, klikkes på pilen nederst til venstre.

Nu vises en tabel med de fundne personer. For hver person vises navn, køn, alder, civilstand og stilling/erhverv. Hvis man holder musens pil over navnet, vises fødestedet, hvis det indgår i den valgte folketælling. Hvis man klikker på personens navn vises alle oplysninger om personen.

Yderst til højre for hver person er der tre ikoner. Med ikonet længst til venstre vises den originale folketælling. Dette ikon kan have to former:

Hvis ikonet ser således ud, vil et klik føre direkte til den rigtige side i den originale folketælling.

--- --- ---

Hvis ikonet ser således ud, kommer man derimod kun til det rigtige sogn eller by. I dette tilfælde må man altså selv finde frem til den rigtige side, og som hjælp hertil er det vigtigt, at se hvad der ellers står ved personen. Der kan f.eks. være oplysninger om side- eller skemanummer, landsby eller gadenavn.

--- --- ---

Med det næste ikon vises personens husstand med ægtefælle, børn, tjenestefolk osv.

--- --- ---

Med det sidste ikon dokumentationsfilen til indtastningen. Heri står der, hvem der har lavet indtastningen, og der kan være yderligere oplysninger f.eks. om, hvad der er indtastet efter.

--- --- ---

Hvis man nu går en side tilbage i browseren, kommer man tilbage til søgesiden. Programmet husker søgekriterierne, så man kan ændre et eller flere (f.eks. årstal eller sogn) og gentage søgningen.