Erindringsmedaljer

Efter de Slesvigske krige 1848-50 og 1864 blve der uddelt erindringsmedaljer til alle de soldater, som havde deltaget i en eller begge krige.

Det varede ret lang tid, inden man opnåede enighed om, hvordan det skulle gøres. Forløbet er beskrevet i Militært tidsskrift 132. årgang, nr 3 fra 2003. Men endelig i 1876 kom der gang i sagen. Uddelingen skete på grundlag af ansøgninger, som krigsdeltagerne selv skulle udfylde og indsende. Disse ansøgningsskemaer findes på Rigsarkivet og er nu scannet, så de kan ses på nettet.

--- --- ---

Erindringsmedaljen blev udgivet i tre varianter. Der blev uddelt knap 50.000 medaljer for deltagelse i krigen 1848-50, knap 60.000 for deltagelse i krigen 1864 og ca. 3.000 til dem der havde deltaget i begge krige. På forsiden af medaljen ses et relief af den konge, der regerede under den pågældende krig.

Ansøgningsskemaerne indeholder en del oplysninger om den pågældendes krigsdeltagelse og hans bopæl på tidspunktet for ansøgningen i 1876 eller senere. De originale skemaer ligger som sagt på Rigsarkivet. De er scannede og kan ses på nettet. Men en ulempe er, at de er ordnet efter bopælen på ansøgningstidspunktet. Hvis den ikke er kendt, kan det være svært at finde det rigtige skema.

Men heldigvis er ansøgningerne nu indtastet af frivillige indtastere. Derfor er det nu muligt at søge på et navn og på den måde finde frem til det rigtige skema. Der kan søges HER.

--- --- ---

I 1906 blev det bestemt, at veteranerne fra 1848-50 skulle tildeles en årlig hædersgave på 100,- kr. resten af livet. Det kom naturligvis kun til at gælde for de vetaraner, der var i live på dette tidspunkt. En liste over modtagerne af denne hædersgave kan ses HER. I 1913 blev det så bestemt, at veteranerne fra 1864 skulle have en tilsvarende hædersgave. Modtagerne af denne kan ses HER.