Leksikon


Apotekerpund

Et apotekerpund opdeles i 12 (apoteker)unser eller 96 drachmer eller 288 skrupler eller 5.760 gran. Før 1858 svarede et apotekerpund til 357,85g. Derefter blev et apotekerpund sat til 3/4 af et almindeligt pund og dermed til 375 g.