Leksikon


Anetab

Beskriver det forhold, at der i en generation er færre aner end man kan beregne matematisk, fordi den samme ane går igen flere steder i anetavlen. Efter matematikken har hver person 2 forældre (1. generation), 4 bedsteforældre (2. generation), 8 oldeforældre (3. generation) osv. Men hvis en persons forældre f.eks. var fætter og kusine, så vil de have to fælles bedsteforældre. Dermed vil personen kun have 6 oldeforældre.