Leksikon


Skrupel

En skrupel er det korteste af de gamle længdemål, idet der går 12 skrupler på en linie og dermed 144 på en tomme. 1 skrupel svarer dermed til 0,18 mm.
En skrupel betegner også en vægteenhed i det særlige apotekerpundsystem. Her svarer en skrupel til 1/288 apotekerpund eller 1/3 drachme. En skrupel kan opdeles i 20 gran. I moderne vægtenheder svarer en skrupel til ca. 1,3 g.