Leksikon






Justinus

Den 13. april Justinus dag. Der er lidt usikkerhed om hvilken Justinus dagen er opkaldt efter. Det kunne være Justinus Martyr, der blev henrettet ved halshugning i Rom 163. Men det er mest sandsynligt, at der er tale om den lærde græker Justinus Philosophus fra Nablus i Palæstina, der efter indgående studier lod sig omvende til kristendommen, hvorefter han som forfatter og prædikant virkede ivrigt for den kristne læres udbredelse indtil han omkring år 170 dræbes med gift. Der findes yderligere en tredje opfattelse, der slår de to ovenstående personer sammen til en person.