Leksikon


Procopius

Den 9. april Procopius dag. Der er måske tale om den biskop Prochorus (el. Procopius) fra Nikomedia, der ifølge Apostlenes Gerninger var en af syv mæglere i en strid mellem græske jøder og indfødte hebræere. Procopius led senere martyrdøden.