Leksikon


Rode

Fra 1698 blev en rode fastsat til 5 alen eller 314,05 cm. Tidligere regnede man med 1 rode til 6 sjællandske alen.