Leksikon


Sogn

Den mindste administrative enhed i kirken. De fleste sogne i Danmark har eksisteret uændret siden kristendommens indførelse eller i hvert fald siden reformationen. Dog er der i byområderne oprettet et antal nye sogne indenfor de seneste 100 år, idet områder er udskilt af ældre sogne.