Leksikon


Timotheus

Den 24. Januar Timotheus dag, opkaldt efter en af Paulus´ disciple. Paulus skrev to breve til Timotheus efter at han var blevet biskop i Efesos (indgår i det Nye Testamente). Han blev stenet til døde i år 97.