Leksikon


Skifteforvalter

Den person, som foretager et skifte efter en afdød. Alt efter tid og sted kan det f.eks. være herredsfogeden, godsejeren, provsten eller en repræsentant for en af dem.