Leksikon


Mil

En dansk mil opdeles i 4 fjerdingsvej eller 12.000 alen. Den er dermed lidt over 7,5 km lang og afviger væsentligt fra den svenske mil, der er 10 km og den engelske, der kun er 1,6 km lang