Leksikon


Tyendeprotokol

Protokol med registrering af flytninger til og fra sognet/byen. De førtes af byfogeden i købstæderne (fra 1854) og af sognefogeden i landsognene (fra 1873). Normalt er det kun tyende med skudsmålsbog, der er registreret og mange af disse protokoller er gået tabt. Registreringen ophørte 1923 med indførelsen af folkeregisteret.