Leksikon


Alen

En alen er en længdeenhed, der varierer fra land til land, idet den oprindeligt er defineret som længden fra albuen (deraf navnet) til de udstrakte fingerspidser.
En dansk alen defineres som 2 fod eller 24 tommer. Længden er ca. 60 cm. I 1683 fik Ole Rømer til opgave at fastlægge en fælles længde for hele riget. Han fastsatte længden til 62,81 cm. Indtil 1835 havde Danmark alligevel flere slags alen, men ved resolution af 3. juni dette år blev den officielle danske alen fastlagt til 62,77 cm. Det samme som en sjællandsk alen. Det ser dog ud til at mange - især vest for Storebælt - indtil da foretrak en jysk eller en lybsk alen frem for den sjællandske.