Leksikon


Fjerdingkar

Ordet Fjerdingkar kan betegne enten et rummål eller et flademål.
I begge tilfælde svarer det til en kvart skæppe
Som rummål bliver det dermed 4,35 liter.
Som flademål svarer er det en firkant på 36 x 12 alen = 432 kvadratalen. Et fjerdingkar land er dermed 172,38 m²