Leksikon


Boelsmand

Ejeren eller brugeren af et mindre landbrug. En mellemting mellem en husmand og en , idet en husmand har mindre end en tønde hartkorn, en boelsmand mellem 1 og 2 og en gårdmand mere end 2 tønder hartkorn.