Leksikon


Ministerialbog

Kirkebog. Den bog som præsten fører over de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Den ældste danske kirkebog stammer fra Hjordkær sogn i Sønderjylland og den starter i 1573. I 1645/46 udstedte Chr. IV et missiv, som pålagde alle præster at føre kirkebøger, men mange af de tidlige kirkebøger er ikke bevaret.

I 1763 blev det i Slesvig stift påbudt at kirkebøgerne skulle føres i to eksemplarer og samme regel blev indført i kongeriget 1813. Herefter findes en hovedministerialbog, som førtes af præsten og en kontraministerialbog, som førtes af degnen. I princippet skal de to indeholde de samme oplysninger.

Hvis en af de to bøger går tabt, kan den derfor gendannes ud fra den anden. Derfor er der bevaret kirkebøger fra 1813 og frem fra næsten alle danske sogne. Der er dog enkelte undtagelser. I Løjtofte og Herredskirke sogne i Maribo amt mangler kirkebogen 1813-1818 og fra Hvam og Hvilsom sogne i Viborg amt mangler det meste fra 1813-1821.