Leksikon


Konfirmationsattest

Attest udstedt af sognepræsten som bevis på, at den pågældende er konfirmeret. Attesten indførtes normalt på første side i skudsmålsbogen, og den tjente som bevis på, at den pågældende ikke længere var undervisningspligtig.