Leksikon


Fad

Når et fad bruges som rummål for flydende varer, regnes det normalt som det samme som to tønder. Der kan dog være stor forskel på, hvad det svarer til. Hvis der er tale om øl, regnes et fad som 2 øltønder eller 272 potter. Er der derimod tale om vin regnes et fad som 4 oksehoveder eller 6 ammer eller 24 ankre eller 960 potter, altså næsten fire gange så meget.

Et fad bruges som vægtmål for metal. Hvor meget det er, afhænger af hvilket metal, vi snakker om. f.eks. regnes et fad bly som 6 skippund eller 1.920 pund svarende til 952,32 kg. Et fad kobber regnes derimod kun som 3,5 skippund eller 1.120 pund, svarende til 555,52 kg.