Leksikon


Foged

En person, som står for den praktiske udførelse af administrationsopgaver på vegne af en myndighed som kongen, kirken, en godsejer eller lignende. Bruges i forskellige sammensætninger som herredsfoged, ridefoged, ladefoged, pantefoged, giftefoged, der nærmere beskriver den pågældendes embede og arbejde.