Leksikon


Vang

dyrket fælles jordstykke, mark eller eng. Det kan være et stykke indhegnet jord, der bruges til græsning, men i fællesskabets tid kan det også være en egentlig mark, der dyrkes i sædskifte.