Leksikon


Realregister

Protokol med oplysninger om fast ejendom. I realregisteret er der en side for hver matrikel i ejerlavet. På denne side indføres alle adkomster og tinglysninger med henvisninger til skøde- og panteprotokollen. Realregistrene blev afskaffet i 1927.