Leksikon


Aftægt

Pensionsydelse til den tidligere ejer af en gård eller et hus. Aftægtsfolkene vil ofte bo på stedet og det vil ofte være forældre eller svigerforældre til den nuværende ejer, men det er ikke sikkert. I forbindelse med salget/overdragelsen af ejendommen indgås en aftægtskontrakt, der fastlægger hvilke ydelser den nye ejer skal give til aftægtsfolkene. Aftægtskontrakten vil ofte være tinglyst på ejendommen og kan så findes i skøde-/panteprotokollen.