Leksikon


Festum Gratium

Taksigelsesfester. Der findes tre forskellige: den 11. februar (stormen på København), den 14. november (slaget ved Nyborg) og den 23. oktober (Københavns brand)