Leksikon


Folketælling

Ved en folketælling registreres alle personer, der opholder sig indenfor et bestemt område på en bestemt dag. Den første folketælling i Danmark var i 1769. Den blev gennemført i både kongeriget og i hertugdømmerne, men kun ganske lidt er bevaret.

De ældste bevarede folketællinger er fra kongeriget 1787 og 1801 og fra hertugdømmerne 1803. Efter den tid er der gennemført ialt 24 folketællinger i kongeriget, den sidste i 1970, og de fleste heraf er bevaret. Derudover er der lavet en række lokale folketællinger for et mindre område, ofte betegnet som mandtal.