Leksikon


Prøvelsesattest

En attest udstedt af kommunen, tidligere magistrat eller sognefoged med bekræftelse af, at et par kan indgå ægteskab. Den udstedes af myndighederne på det sted, hvor brud eller brudgom bor og indeholder også eventuelle dispensationer i forhold til lovreglerne om ægteskab. Attesten forelægges for vielsesmyndigheden, altså præst eller borgmester.