Leksikon


Skøde

Et skøde er en købsaftale om en fast ejendom. Skødet indeholder blandt andet købers navn, sælgers navn, overgangssummen, pantehæftelse og lignende. Når skødet tinglyses, indføres det i skøde- og panteprotokollen. Ordet kommer af, at sælger i meget gammel tid medbragte en klump jord fra ejendommen til tinget, hvor han lagde den i skødet på køberen, som tegn på, at denne nu overtog ejendommen.