Leksikon


Slægtsnavn

Et efternavn, som arves efter faste regler fastsat i lovgivningen, som regel fra far til barn. I Danmark indførtes slægtsnavne for adelige familier i 1576, men det omfattede kun en meget lille del af befolkningen (måske 1 promille). Alle andre fik først slægtsnavne med loven af 1828.