Leksikon


Tønde

En tønde bruges som vægtmål for tørvarer. Her regnes den samlede vægt af tønde plus indhold til 16 lispund, hvoraf selve tønden vejer 2 lispund og varerne dermed 14 lispund.