Leksikon


Til- og afgangsliste

Afsnit i kirkebogen med registrering af personer, der er flyttet til eller fra sognet. Listerne blev indført engang mellem 1815 og 1832 (forskelligt fra sogn til sogn), og ophørte i købstæderne 1854 og i landsognene i 1873. Derefter overgik funktionen fra sognepræsten til hhv. byfogeden og sognefogeden og flytninger skal herefter søges i tyendeprotokollen.