Leksikon


Matrikel

Opmåling og nummerering af ejendommene indenfor et ejerlav. Den første danske matrikel er Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Efter indførelsen af enevælden, gik man i gang med at udarbejde en ny matrikel. Det blev til Chr. V matrikel af 1688. Den var gældende indtil 1844, hvor vi fik den matrikel, der stadig gælder.

Indenfor hvert ejerlav tildeles hver ejendom et matrikelnummer. I matriklen af 1844 fik hver gård et nummer i form af et ciffer. Hvis en gård senere er blevet udstykket og dermed opdelt i flere matrikler, vil hver af disse få et matrikelnummer bestående af det oprindelige ciffer efterfulgt af et eller flere små bogstaver.