Leksikon


Adkomst

Adkomst er retten til at bruge et materielt gode. Når der i realregisteret står, at en person har fået adkomst til en ejendom, så betyder det, at han har købt ejendommen og fået skøde på den.