Gade - sogn i København

  Gader i Kristkirken sogn i året 1940
Amerikavej
Ballumgade
Bissensgade
Carstensgade
Ejderstedgade
Enghaveplads
Enghavevej
Ernst Meyersgade
Freundsgade
Haderslevgade
Hedebygade
Kingosgade
Küchlersgade
Lundbyesgade
Lyrskovgade
Møgeltøndergade
Ny Carlsbergvej
Rahbeksalle
Rejsbygade
Sundevedsgade
Theofilius Hansensgade
Trøjborggade
Tøndergade
Vesterbrogade
Vesterfælledvej