Gade - sogn i København

BeethovensvejSogn
1940Frederiksholm