Gade - sogn i København

SpartavejSogn
1940Simon Peter