Gade - sogn i København

TornsangervejSogn
1940Ansgarkirken