Gade - sogn i København

SydhavnspladsSogn
1940Frederiksholm