Gade - sogn i København

FogedmarkenSogn
1940Kingo