Gade - sogn i København

RantzausgadeSogn
1916Brorsons
1916Helligkors
1940Brorsons
1940Helligkors
Rantzausgade
før 1906 se også Nordvestvej