Gade - sogn i København

ToldbodvejSogn
1840Garnison
1870Garnison
1890Garnison
1906Citadel (Kastelkirken)
1906Frederiks
1906Garnison
1916Citadel (Kastelkirken)
1916Frederiks
1916Garnison
1940Citadel (Kastelkirken)
1940Frederiks
1940Garnison
1940Sankt Paul
Toldbodvej hører til
Udenbys Vester kvarter