Gade - sogn i København

SiamvejSogn
1940Simon Peter